2024

«  <  >  »

6 januari 2022 -

60 foto's op de COA opvanglocatie vluchtelingen Zaandam.

(niet openbaar te bezoeken) Klik hier voor het stukje in de krant over de expo.

Klik hier voor een overzicht van de geëxposeerde foto's.

 

januari

3 foto's digitaal gepresenteerd (publieksparticipatie)

bij expo Stroom in het Zaans Museum.

 

maart

4 foto's digitaal gepresenteerd (publieksparticipatie)

bij expo Stroom in het Zaans Museum.

 

13/14 + 20/21 april

Groepsexpo T'art Tengel. Galerie Zaans Groen. 20x20 cm.

Thema ‘Zaanse Dorpen’. www.tengel.nl

 

11+12 mei

Overzichtstentoonstelling Tengel. Thema ‘Overgang’

(63 x 27 cm - 25x Nieuwjaarsfoto). www.tengel.nl